TAISYKLĖS

 

Naudojimosi pavardžių žodynu http://pavardes.lki.lt taisyklės

 

Lietuvių pavardžių žodynas http://pavardes.lki.lt yra Lietuvių kalbos instituto kūrinys. Naudojimąsi žodynu reglamentuoja šios taisyklės. Lietuvių kalbos institutas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti taisykles ar jų dalį. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, nuolat periodiškai tikrinkite taisykles.

 

Autorių teisės


Visa žodyne pateikta medžiaga yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.

Duomenų naudojimas

 

Pateiktos svetainėje informacijos negalima perkelti į nuosavą kompiuterį ar išsispausdinti savo reikmėms. Be Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama kurti kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Draudžiama ne Lietuvių kalbos instituto svetainėse pateikti http://pavardes.lki.lt titulinio puslapio ar šioje bazėje gautų rezultatų kopijas. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus bazėje pateiktais duomenimis, būtina nurodyti šią bazę ir jos adresą http://pavardes.lki.lt

 

Nuorodos kitose svetainėse

 

Draudžiama susieti http://pavardes.lki.lt ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.

 

Garantijos

Lietuvių kalbos institutas neatsako už interneto ryšio sutrikimus, kurie trukdo prieigą prie svetainės.

 

 

Sutinku      Nesutinku